فیلتر

دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد

دستور قضایی در خصوص فیلتر پیام رسان تلگرام صادر شد دستور قضایی در خصوص فیلتر پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های […]

/۰ comments

محتوای نمونه محتوای نمونه محتوای نمونه

محتوای نمونه

top