مخاطب جدید در تلگرام

آموزش افزودن مخاطب جدید در تلگرام – Add a contact in telegram

برای آنکه مخاطب جدیدی به Contact-های تلگرام خود اضافه کنید، دو راه پیش رو دارید. راه اول برای حالتی است که تنها یک شماره تلفن از شخص مورد نظر دارید. راه دوم برای زمانی است که مشغول چت با شخصی هستید که شماره‌ی شما را ذخیره دارد.

/۰ comments

محتوای نمونه محتوای نمونه محتوای نمونه

محتوای نمونه

top