سوپرگروه تلگرام

آموزش ساخت سوپرگروه تلگرام – convert to supergroup

اگر قصد ساخت گروهی با عضوهای زیاد دارید و برای مثال می‌خواهید یک گروه ۳۰۰۰ نفره راه‌اندازی کنید، نیاز به سوپرگروه خواهید داشت. سوپرگروه به‌طور مجزا قابل ساخت نیست، بلکه باید بعد از ساخت یک گروه با مراجعه به تنظیمات، آن را تبدیل به Super Group کنید.

/۰ comments

محتوای نمونه محتوای نمونه محتوای نمونه

محتوای نمونه

top